Images-loading

Szanowni Rodzice,
dnia 16 maja o godzinie 17.30 odbędą się w szkole warsztaty pt." Jak przeciwdziałać przemocy i agresji rozbudzając ciekawość poznawczą i motywację do nauki" prowadzone przez panią Anetę Fudali, psychologa, terapeutę, trenera.  Przewidywany czas trwania spotkania to 2 do 3 godzin. Będzie możliwość osobistej rozmowy z prowadzącą oraz zadawanie pytań. Celem spotkania jest: ukazanie aktualnych sposobów przeciwdziałania przemocy i agresji poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do nauki u dzieci.
Cele szczegółowe:
• Zapoznanie rodziców ze skutkami stosowania substancji psychoaktywnych i ich wpływu na funkcjonowanie rodziny;
• Zapoznanie ze sposobami motywacji dzieci do nauki;
• Przedstawienie konkretnych przykładów zachowań rodziców: jak rozbudzać ciekawość
poznawczą u dzieci;
• Zaprezentowanie komunikatów motywujących i wspierających dzieci w kształtowaniu
poczucia własnej sprawczości i świadomości siebie;
• Wdrożenie rodziców do kształtowania u dzieci umiejętności systemowego poszukiwania
rozwiązań w sytuacjach problemowych;
• Przygotowanie rodziców do zaprojektowania własnych rozwiązań w sytuacji przemocy
i agresji u dzieci;
• Jak nauczyć dzieci rozpoznawać emocje, nazwać i radzić sobie z nimi;
• Przedstawienie konkretnych komunikatów wspierających i kształtujących u dzieci umiejętność krytycznego i logicznego myślenia
z dzieckiem w nurcie komunikacji bez przemocy.

Na warsztaty zapraszają szkolni pedagodzy: Agnieszka Garason i Agata Mroczkowska

0
0
0
s2smodern